Dịch vụ thành lập công ty-doanh nghiệp 

tại NHA TRANG - KHÁNH HÒA

GÓI CƠ BẢN

2.000.000 đồng

1.150.000 đồng

1. Soạn hồ sơ, sao y công chứng, nộp và nhận kết quả (2 – 5 ngày);
2. 01 bộ dấu tròn công ty và 01 dấu tên đính kèm chức danh

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ mua chữ ký số và hóa đơn điện tử với giá chiết khấu từ 20 - 50% trên tổng hóa đơn
- Giảm 50% phí dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu
- Tư vấn lập website cho công ty
- Tư vấn làm bảng hiệu công ty theo yêu cầu

GÓI PHỔ THÔNG

3.500.000 đồng

2.200.000 đồng

1. Soạn hồ sơ, sao y công chứng, nộp và nhận kết quả (2 – 5 ngày);
2. 01 bộ dấu tròn công ty và 01 dấu tên đính kèm chức danh
3. Chữ ký số 01 năm (tặng 6 tháng)
4. Kê khai môn bài và kỳ khai thuế đầu tiên mới thành lập (từ 01 - 03 tháng)
- Hỗ trợ nâng cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử với giá chiết khấu từ 20 - 50% trên tổng hóa đơn
- Giảm 50% phí dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu
- Tư vấn lập website cho công ty
- Tư vấn làm bảng hiệu công ty theo yêu cầu

GÓI TOÀN DIỆN

5.500.000. đồng

3.500.000 đồng
1. Soạn hồ sơ, sao y công chứng, nộp và nhận kết quả (2 – 5 ngày);
2. 01 bộ dấu tròn công ty và 01 dấu tên đính kèm chức danh

3. Chữ ký số 04 năm (tặng 6 tháng)

4. Kê khai môn bài và kỳ khai thuế đầu tiên mới thành lập (từ 01 - 03 tháng)

5. 50 số hóa đơn điện tử - thời hạn sử dụng vĩnh viễn

 

 

- Giảm 50% phí dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu
- Tư vấn lập website cho công ty
- Tư vấn làm bảng hiệu công ty theo yêu cầu

GÓI CHIẾN LƯỢC

7.000.000 đồng

4.000.000 đồng
1. Soạn hồ sơ, sao y công chứng, nộp và nhận kết quả (2 – 5 ngày);
2. 01 bộ dấu tròn công ty và 01 dấu tên đính kèm chức danh
3. Chữ ký số 04 năm (tặng 6 tháng)
4. Kê khai môn bài và kỳ khai thuế đầu tiên mới thành lập (từ 01 - 03 tháng)

5. 500 số hóa đơn điện tử - thời hạn sử dụng vĩnh viễn

 

 

- Giảm 50% phí dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu
- Tư vấn lập website cho công ty
- Tư vấn làm bảng hiệu công ty theo yêu cầu
  • Soạn hồ sơ thần tốc, trong vòng 15-30p sẽ có đủ toàn bộ hồ sơ để khách hàng ký
  • Tư vấn và hỗ trợ 24/7, kể cả ngày lễ tết
  • Tư vấn và Hỗ trợ Khách hàng chọn ngày đẹp ra giấy phép
  • Khách hàng chỉ cần ngồi online theo dõi hồ sơ, không cần phải ra làm thủ tục
  • Phí dịch vụ trên có thể linh động nếu liên hệ trực tiếp
 
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp tại Nha Trang
 

 

 
Tư vấn ngay